Projecten

We willen met de projecten maatschappelijke en sociale vraagstukken verbeelden om zo verschillende perspectieven in kaart te brengen. We maken gebruik maken van beeldtaal, een universele taal, die kan verbroederen door inzichten en ideeën over te brengen. Of in ieder geval een dialoog aangaat en bepaalde aannames aan het wankelen brengt. Kunstwerken stellen ons in staat om buiten de gebaande paden te denken en daarmee verandering dichterbij te brengen.

De kunst van het beelden vangen, maken en begrijpen is een sleutel tot internationale communicatie. Met beelden kan het onzegbare gezegd worden. Maar het is een kunst. Een kunstvorm die geleerd en ontwikkeld kan worden. Deelnemers leren hoe ze hun verhaal kunnen vertellen in beeld.

Voordelen van beeld
Beeld leest sneller, in een ogenblik hebben we een indruk. Met beeld kan je makkelijker nuances aanbrengen qua emotie. Er zijn geen dingen negatief of niet gewenst, alleen afwezig. Leegtes oftewel negatieve ruimte geven een bepaalde zwaarte en sfeer. Selecteren en ordenen van beeld is heel belangrijk want een beeld heeft invloed op het beeld ernaast. Je kan in een opsomming of in een groep bepaalde dingen uitlichten. Er ontstaan verbanden tussen twee beelden naast elkaar. Beeld heeft meer impact en prikkelt mensen om verschillende perspectieven te zien. Het bevordert een dialoog die anders is dan taal alleen. Het werkt als een spiegel. De inzet van visueel denken op een efficiënte en originele manier leidt tot nieuwe inzichten.

 

Identiteit in Beeld

‘Het meeste creatieve dat je ooit zult ondernemen is het creëren van je eigen identiteit.’
- Deepak Chopra

Van binnen naar buiten. Een visuele ontdekkingsreis over je identiteit.

Lees meer...

Social Media Marketing

De online kunstclub onderzoek.

Wil je meer weten over kunst en zelf ook kunst maken? Elke maand wordt een kunstwerk van een museum uitgelicht en aan de deelnemers gevraagd om in reflectie op dat werk zelf ook iets creëren. Alles is online en gratis. Klinkt dit als iets voor jou? Stuur mij een email.

Afgeronde Fotoprojecten

Het resultaat van deze projecten zijn internationaal reizende tentoonstellingen in Marokko, Algerije, Suriname en Nederland. De projecten zijn geprezen door nationale kranten en televisie. Met het uitwisselen van de tentoonstellingen proberen we een dialoog over maatschappelijke onderwerpen te bewerkstelligen. Lees meer...