Identiteit in Beeld

Identiteit in Beeld is een fotografieproject waarbij het onzichtbare zichtbaar wordt gemaakt: de eenheid van wezen, de versmelting van het innerlijk en uiterlijk. Dat vergt meer dan een goede compositie, de juiste belichting en een gulden snede. Om identiteit in beeld te krijgen is ‘diepte’ in de afbeelding nodig.

Mensen zijn niet eenduidig. We hebben meerdere nationaliteiten, functies en rollen. Al die eigenschappen en elementen vallen samen in wat we identiteit noemen. Dat is vaak het tegenovergestelde van de karikatuur die vaak in eenduidige media wordt gepresenteerd. De ‘diepte’ van de werkelijke identiteit staat in dit project centraal. We onderzoeken (voor)oordelen, clichés en typerende kenmerken van (doel)groepen en die van ons zelf. Uiteindelijk gaat het niet om de uiterlijke kenmerken die in je paspoort staan maar om wat je belangrijk vindt en welke waarde je tot uitdrukking brengt.

Documentairemakers en kunstenaars maken met elk nieuw project een nieuw verhaal. Wie we zijn en waar we naartoe gaan is daarin heel belangrijk. Vanuit deze gedachte is dit project ontstaan. Nadenken over welke onderwerpen belangrijk voor je zijn geeft richting aan leven. De mens handelt naar wat zij zich voorstelt.

De expositie bestaat uit collages van het innerlijk en portretten van het uiterlijk.

De fotoportretten van het uiterlijk worden gemaakt met hetzelfde licht, standpunt en achtergrond. Deze portretten zijn gerangschikt op basis van kernwaardes die zijn afgeleid uit de collages.

Voor de collage over het innerlijk gaan we samen op zoek gaan naar je intrinsieke waardes. Je identiteit is het samenspel van al je persoonlijke kenmerken en eigenschappen. We onderzoeken samen welke beelden, vormen en kleuren hierbij horen. Vervolgens kijken we welke vormgeving bij je past. Dit duurt 2 uur en kan online of in de studio. Vervolgens maak ik de collage voor je.

Het doel van de expositie is dat als we de eigen identiteit in beeld hebben vastgelegd, kunnen we onze blik verleggen naar de ander. De nieuwsgierigheid naar de ander is gewekt en gaat nu voorbij de eerste indruk. Waar een eerste indruk vaak op basis van het uiterlijk wordt gevormd, is nu de neiging verder te kijken. Voorbij het uiterlijk wordt naar zeggingskracht gezocht, naar wat het niet zichtbare ons vertelt.

Wil je een collage en een portret van jezelf? Neem dan contact met mij op.

‘Het meeste creatieve dat je ooit zult ondernemen is het creëren van je eigen identiteit.’
- Deepak Chopra