Expositie en workshops over identiteit.

Hiermee wil ik nieuwsgierigheid oproepen naar de ander en voorbij de eerste indruk gaan. Bij een eerste kennismaking volgt snel een eerste indruk op basis van het uiterlijk.  Wat als de innerlijke kernwaardes direct zichtbaar zijn en het uiterlijk pas later komt?

De expositie bestaat uit collages en portretten van werknemers van verschillende afdelingen. Dat is belangrijk omdat de expositie gaat over alle doelgroepen.

Elke collage vertelt het verhaal van 1 persoon, wat zij belangrijk vinden, wat het meest essentiële in hun leven is en hoe zij zich voelen. Collages over de kernwaardes en belangrijke drijfveren in het leven. Het innerlijk tentoongesteld.  Er staat niet bij van wie deze collage is. De collage wordt een vierkante meter zodat er cohesie is. Op basis van vragenlijsten die de werknemers hebben ingevuld worden de collages gemaakt. Het nadenken over welke onderwerpen belangrijk voor je zijn geeft richting aan leven. Wijsheid betekent dat je weet wat echt belangrijk is.

Op een andere muur zijn de portretten van de werknemers met een kaartje waarop staat: land van geboorte, opleiding, burgerlijke staat en beroep. Deze portretten zijn gerangschikt op basis van kernwaardes die zijn afgeleid uit de collages.

Samenwerken en vertrouwen: Het is makkelijker om te vertrouwen als je weet wat de motivaties en de waardes van de ander zijn. Herkenning schept een band. Pijnlijke situaties ontstaan vaak uit onwetendheid of een (voor)oordeel. Samenwerken met mensen is het fijnst als je elkaar aanvult en iedereen kan doen waar hij/zij goed in is. Hoe meer divers de groep is, hoe meer er gebruik kan worden gemaakt van verschillende talenten, hoe beter het resultaat. Als het doel van de organisatie en je eigen persoonlijke doel overeenkomen ontstaat er synergie.

Voordelen van beeld: Beeld leest sneller, in een ogenblik hebben we een indruk. Met beeld kan je makkelijker nuances aanbrengen qua emotie. Er zijn geen dingen negatief of niet gewenst, alleen afwezig. Leegtes oftewel negatieve ruimte geven een bepaalde zwaarte en sfeer. Selecteren en ordenen van beeld is heel belangrijk want een beeld heeft invloed op het beeld ernaast. Je kan in een opsomming of in een groep bepaalde dingen uitlichten. Er ontstaan verbanden tussen twee beelden naast elkaar. Beeld heeft meer impact en prikkelt mensen om verschillende perspectieven te zien. Het bevordert een dialoog die anders is dan taal alleen. Het werkt als een spiegel. De inzet van visueel denken op een efficiënte en originele manier leidt tot nieuwe inzichten.