The Hague Photo Discovery


English below, please scroll down.

Ontdek de stad door lens en ontmoet nieuwe mensen.

Op 21 september 2019 om 12.15 worden de foto opdrachten uitgedeeld bij Stroom Den Haag, Hogewal 1-9, 2514 HA, Den Haag en voor 16.30 moeten ze ingeleverd zijn.

 • 13 Inspirerende opdrachten en tips om betere foto’s van de stad te maken.
 • 10 Locaties in het Centrum en Zeeheldenkwartier.
 • Voor elke opdracht kan 1 groep winnen.

  The Hague Photo Discovery is een wedstrijd die je kan winnen. In een divers groepje voer je foto opdrachten uit op aangegeven locaties. De beste foto's worden geëxposeerd in oktober met een openingsfeestje en er komt een boekje met de winnende foto's. Omdat we graag willen dat iedereen kan meedoen kan je ook minder opdrachten uitvoeren zodat je een kortere route kan kiezen, dit moet je wel van tevoren aangeven. De opdrachten bestaan uit originaliteit, ruimtelijk inzicht, communicatieve vaardigheden, gevoel voor esthetiek, visueel geletterdheid en teamwork. Foto's kunnen ook met telefoon gemaakt worden.

  Van elke opdracht mag je 1 foto inleveren die samen met de foto’s van je groepje een serie vormen.

 • Inschrijving: info@keepthemoment.nl
 • Prijs: voor 10 September via bank 10 euro NL40 ABNA 0811982378 ‘Keep the Moment’ in The Hague.
  Of op locatie contant en gepast 15 euro. Op vertoon van ooievaars, 65+ pas of college kaart halve prijs dus voor 10 September 5 euro en aan de deur contant en gepast 7,50 euro.

  De deelnemers bijdrage wordt gebruikt voor de expositie en het boekje. Dit evenement wordt gesponsord en draait op vrijwilligers. Sponsors: Cultuurschakel, Keep the Moment (en fonds 1818)

  Spelregels

  Je krijgt een kaart met 10 locaties, op elke locatie voert iedereen de foto opdrachten uit die beschreven staan per locatie. Er zijn 2 opdrachten zonder locatie, die mag je ergens onderweg maken tijdens de route. Per opdracht maak je 1 foto. Deze foto vormt samen met de andere foto’s van de mensen uit je groep een serie. Bestaat je groep uit 3 mensen dan lever je 3 foto’s per opdracht in. Onder vermelding van je naam (alleen je eigen foto), de letter van de groep en het nummer van de opdracht. Zorg ervoor dat ze bij elkaar passen, dat ze samen een leuk geheel vormen en dat ze elkaar aanvullen als serie. De winnaars zijn per opdracht en per serie. Als je een opdracht mist is niet erg. Je kan dan nog steeds de opdrachten winnen die je wel hebt gedaan. Je mag je eigen volgorde van locatie en/of opdrachten kiezen.

  Je kan de foto’s mailen, appen of fysiek inleveren bij Stroom Den Haag na 15.15 en voor 16.30. Als je de foto’s fysiek inlevert zorg dat je ruim voor 16.15 aanwezig bent. Hou er rekening mee dat je moet wachten voordat je aan de buurt bent. Deelnemers die na 16.30 inleveren of bij Stroom aanwezig zijn worden gediskwalificeerd. Zorg dat je in een groep zit die dezelfde hoeveelheid locaties wil bezoeken als jij. Als het niet lukt om alle locaties te bezoeken en/of alle opdrachten uit te voeren is niet erg. Je wint per opdracht. Wel is het belangrijk dat je dit van te voren aangeeft, zodat je niet halverwege de groep verlaat. Van tevoren wordt er bepaald hoeveel opdrachten de groep wil doen. Zo ontstaan er snelle groepen die veel opdrachten doen en groepen die een korte route lopen en minder opdrachten doen. Zorg dat je in een groep komt die bij past.

  Over de organisatoren: Barbara Smeenk, Yip Cheung, Sabah Boustani, Anna Golubeva, Elouise Smith van Bokhorst, Jacob Lundqvist en Michiel Cohen Jehoram

  De jury bestaat uit professionele en gevorderde amateur fotografen.

  The Hague Photo Discovery

  A Unique way ofmeeting new people and exploring the city.

  If you are passionate about photography, want to explore the city in a different way, gather impressions, mingle with like-minded and different people - this event is for you.

  Saturday 21 September 2019 at Stroom Den Haag, Hogewal 1-9, 2514 HA, The Hague. You can get the assignments between 12:15 and 13:15. The earlier you arrive the more time you have for the assignments. You can send your best pictures by email until 16:30 or give them to us at Stroom between 15.15 – 16.30

  The Haque Photo Discovery is a game that you can win. With a group of photo enthusiasts you will look for locations and do photo assignments on the spot. You will discover new places or even the familiar places would look different to you under the angle of the assignment. The jury will choose the best series of pictures for exhibition with an opening party and we will make a small book of the winning pictures. The Haque Photo Discovery gives you an opportunity to see the city in a unique and different way because of the assignments. There are 13 photo assignments on 10 locations. For each assignments there is one group with winners.

 • Sign up: info@keepthemoment.nl
 • Price: In advance 10 euro via bank transfer: NL40 ABNA 0811982378 ‘Keep the Moment’ in The Hague.
  On the spot 15 euro (only cash, no change)
  Half price: ooievaarspas , students, 65 plus. (you must show your card) Sponsored by: Cultuurschakel, Keep the Moment (en Fonds 1818)

  Rules

  You will receive a map with a route of 10 locations indicated on it. At each location each member of the team does an assignment which is described for this specific location. There are 2 assignments without specific location, which you can do at any point of the route. You can use your camera or phone. Each member of the team needs to make 1 photo per each assignment. Then combined photos of each member will contribute to a team series. E.g. if your team consists of 3 people, then you will deliver 3 photos per each assignment. You need to deliver photos indicated with your name (only for your own photos), the letter of your team and the number of the assignment. Ensure that your photos fit each other, that they together form a nice series. The winners will be selected per assignment and per series. In case you miss one assignment, its ok, your group can still be a winner for the assignments that you managed to do. You can make your own order and sequence of locations or assignments. You can send your photos by email, via WhatsApp or deliver them in person at Stroom Den Haag between 15.15 and 16.30. If you want to deliver photos in person, ensure that you are at Stroom before 16.15. Take into account that there might be some waiting time. Participants who didn’t deliver their photos by 16:30 will be disqualified from the competition. Ensure that you are part of the team which aims to visit the same amount of locations as you. If you don’t succeed to visit all locations and/or do all the assigments, that’s not a problem. You can be a winner per assignment. It’s important that you agree with the team in case you don’t manage to visit all locations or do all assignments upfront. Before you start you decide in the team how many locations/assignments you would like to. There are short and long routes to choose from. Be sure to select the suitable route for your team.


  About organisers: Barbara Smeenk, Yip Cheung, Sabah Boustani, Anna Golubeva, Elouise Smith van Bokhorst, Jacob Lundqvist en Michiel Cohen Jehoram.
  The jury consists of professional and amateur photographers.

  Keep the Moment photo club

  Keep the Moment has a photography club with meetings, lectures, exhibitions and outings. There is a monthly meet-up.

 • We arrange group visits to photographic events and exhibitions.
 • We organise outings to take great pictures.
 • In the studio we experiment a technique.
 • We invite professional photographers for lectures.
 • Most outings and groups events are free. Only sometimes we ask a little fee to cover our expenses.
 • Facebook Keep the Moment

  or at

  Meet up site

  Grafic design flyer and third picture Leslie Hondebrink Hermer.
  sixth picture Anna Golubeva